ADVIES OP MAAT DOOR PROFESSIONALS

Werkwijze

De werkwijze die Recre-Advies hanteert bij renovatie & ontwikkeling bestaat uit 3 fasen, hieraan voorafgaand houden wij eerst met u een kennismakingsgesprek. Wij komen bij u langs en luisteren naar uw ideeën en wensen, dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Aansluitend volgen;

 Creatiefase; een offerte op maat welke u binnen 10 werkdagen van ons ontvangt. Al naar gelang de opdracht  met schets en kleur advies.Het persoonlijk of telefonisch doornemen van de offerte zit standaard in onze dienstverlening. Zodra wij van u de getekende opdracht retour hebben ontvangen starten de voorbereidingen voor de volgende fase.U wordt voorafgaand geinformeerd over onze planning.

 Realisatiefase; projecten verlopen zeer gestructureerd, 1 projectmanager die eindverantwoordelijk is en fungeert als uw contactpersoon. Tijdens de uitvoering zal de projectmanager u informeren over de voortgang.

  In gebruikname fase; Voor ingebruikname plannen wij met u een oplevering/evaluatiemoment om samen te beoordelen of de werkzaamheden volledig en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Na ondertekening van het oplever document, gaan beide partijen acc. met de uitvoering en ingebruikname.


Neemt u management en of beheer taken bij ons af dan volgt er als eerste een kennismakingsgesprek, inventariseren wij uw wensen en verwerken deze in een offerte. Onze offerte heeft u binnen 5 werkdagen in huis.


Prijsbepaling: de prijzen voor onze dienstverlening zijn altijd vrijblijvend op aanvraag
.Wij zijn pas tevreden als u dat bent.